28 augustus 2018

WOZ-waarde gemiddeld 6,5% omhoog

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is in 2018 voor het derde jaar op rij gestegen. Op 1 januari 2018 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde € 230.000 per woning, 6,5 procent meer dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. In Noord-Holland steeg de gemiddelde woningwaarde het meest met ruim 11 procent. In Amsterdam steeg de gemiddelde WOZ-waarde zelfs met maar liefst 17%. In vijf jaar tijd steeg de gemiddelde WOZ-waarde daar met bijna 48%! In Zeeland was de stijging het kleinst met ruim 2%. De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met ongeveer een jaar vertraging. Deze vertraging komt doordat woningen op 1 januari worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar.

De WOZ-waarde is namelijk de grondslag voor veel belastingen en heffingen. Ze bepaalt niet alleen de hoogte van de OZB, maar ook de ‘watersysteemheffing’ van de waterschappen, het eigenwoningforfait in de IB-aangifte of, als het om een tweede of tijdelijk verhuurde eigen woning gaat, de te belasten waarde in box 3. Zelfs bij de waardebepaling van woningen bij schenken of erven wordt de WOZ-waarde als uitgangspunt gebruikt. De WOZ-waarde op 1 januari 2018 is van belang voor de belastingjaar 2019.