05 september 2023

13 vragen over het nieuwe pensioenstelsel

FiscAlert september 2023 | jrg 29 nr 7 | p. 20 - 23


pensioen

13 vragen over het nieuwe pensioenstelsel

Het nieuwe pensioenstelsel, dat op 30 mei jongstleden is aangenomen door de Eerste Kamer, zorgt voor onrust. Dat merkt ook onze Adviesservice. We maakten een overzicht van de vragen die onze lezers het meeste bezighielden de afgelopen tijd en lieten deze beantwoorden door financieel expert Ramón Wernsen. 


Tekst: Ramón Wernsen


1. Wat houdt de nieuwe pensioenwet in?