10 oktober 2018

7 vragen over afkoop kleine pensioenen

FiscAlert oktober 2018 | jrg 24 nr 8 | p.15

pensioen

7 vragen over afkoop kleine pensioenen

De regels voor kleine pensioenen gaan veranderen. De hele kleine vervallen per 2019 en dat heeft velen wakker geschud. Dit moet u weten.

1. Wat is er aan de hand?
Vaker dan vroeger wisselen mensen van baan, waardoor veel mensen bij verschillende werkgevers kleine pensioenen hebben opgebouwd. Het in stand houden van zulke kleine potjes kan niet uit — de administratiekosten zijn relatief hoog — met als gevolg dat deze vaak worden afgekocht. Werknemers ontvangen hun pensioengeld vervroegd, maar krijgen later minder. Daarmee wordt de basisgedachte achter het pensioen ondergraven. Daarom wordt de wet met ingang van 2019 gewijzigd.

2. Hoe zit het nu?