07 januari 2020

7 vragen over wel/niet korten

FiscAlert januari 2020 | jrg 26 nr 1 | p.23

pensioen

7 vragen over wel/niet korten

Ook al is Nederland internationaal gezien het beste pensioenland, er is wel onrust over mogelijke pensioenkortingen. Zeven vragen die u — en ons — bezighouden. Met bijbehorende antwoorden.


1. Waarom toch al die paniek over onze pensioenen?
Pensioen is een pot met geld die door ons en onze werkgevers wordt opgebouwd voor het betalen van het pensioen van iedereen die bij een pensioenfonds is aangesloten. Omdat mede door de lage rente de zogenaamde ‘dekkingsgraad’ van veel pensioenfondsen onder het minimum van 104 procent is gedoken, wordt er al een paar jaar en met enige regelmaat gesproken over het korten (‘afstempelen’) van de pensioenen.


2. Wat is dat eigenlijk, die dekkingsgraad?