13 mei 2014

Alles over de partnertoeslag AOW

FiscAlert mei 2014 | jrg 20 nr 5 | p.22-23

pensioen

Alles over de partnertoeslag AOW

Er wordt flink gesneden in de partnertoeslag AOW. Wie heeft er nog recht op? En wie niet? Een overzicht.

Bent u geboren vóór 1950 en heeft u een jongere partner die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt? Dan krijgt u in principe bovenop uw eigen AOW-uitkering een extra bedrag van € 734,41 bruto per maand (bedrag per 1 januari 2014). Dit extra bedrag heet de ‘partnertoeslag’. U ontvangt deze toeslag vanaf de dag dat uw eigen AOW ingaat. De toeslag stopt zodra uw partner zelf de AOW leeftijd heeft bereikt.
Als u in of na 2015 de leeftijd van 65 jaar bereikt, krijgt u geen partnertoeslag meer. U zou hier dus kunnen stoppen met lezen. Dat zou idealiter ook gelden voor wie geboren is vóór 1950. Deze groep krijgt echter in toenemende mate te maken met bezuinigingsmaatregelen in de vorm van inkomenstoetsen en kortingsregels. De eerste drie gelden al, een extra inkomenstoets volgt in 2015.

1. Het eigen inkomen van de jongere partner

A. Salaris en winst

Het salaris of de winst uit onderneming van de jongste partner wordt gedeeltelijk van de toeslag afgetrokken. De eerste € 222,84 worden niet gekort. Het meerdere wordt deels gekort. Verdient de partner méér dan € 1.324,46 per maand, dan verdwijnt het recht op toeslag.

B. Pensioen en uitkering

Al dan niet vervroegd pensioen en uitkeringen (bijvoorbeeld WW) van de partner worden geheel in mindering gebracht op de toeslag. Ontvangt de partner méér dan € 734,41 per maand aan pensioen en/of uitkering, dan is er geen recht meer op AOW-toeslag. Welke inkomsten van de partner precies worden gekort staat in het ‘Inkomensbesluit AOW’.

TIP: Op www.svb.nl/int/nl/aow/inkomsten/inkomsten_uw_partner/inkomenssoorten kunt u zelf nagaan welke inkomsten precies gekort worden op de partnertoeslag en voor welk deel (click op de inkomstensoort om te zien of korting plaatsvindt).

TIP: Ontvangt de jongste partner een voorstel tot afkoop van pensioen? Probeer afkoop uit te stellen totdat de jongste partner ook de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Zie ook het kader ‘Let op bij afkoop pensioen!’


2. Korting wegens verblijf buiten Nederland