02 september 2015

AOW-leeftijd sneller omhoog

FiscAlert september 2015 | jrg 21 nr 7 | p.26-29

pensioen

AOW-leeftijd sneller omhoog

Net voor de zomer hebben de Tweede en Eerste Kamer ingestemd met een verdere verhoging van de AOW-leeftijd. Maar wat houdt dit concreet in voor u? De stand van zaken.

De voorstellen om de AOW-leeftijd steeds verder te verhogen volgden elkaar in sneltreinvaart op. Hoe zat het ook alweer? Tot en met maart 2012 ging de AOW in op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar werd. Per 1 april 2012 veranderde dat en kregen we pas recht op AOW vanaf onze werkelijke verjaardag. Maar ook waren er al plannen om de AOW-leeftijd nog verder op te schuiven: naar 66 jaar in 2020 en naar 67 jaar in 2025. In mei 2012 werd echter duidelijk dat de AOW-leeftijd sneller omhoog zou gaan, namelijk naar 66 jaar in 2019 en naar 67 jaar in 2023. Dit is de verhoging die vanaf 2013 stapsgewijs is ingevoerd en waar veel mensen al rekening mee houden omdat die ook op veel pensioenoverzichten heeft gestaan.
Wat velen zich echter niet goed realiseren, zo merken wij in de praktijk, is dat in het regeerakkoord van oktober 2012 een verdere verhoging van de AOW-leeftijd is afgesproken. De wetgeving waarin dit geregeld zou worden liet dan ook lang op zich wachten. Het officiële wetsvoorstel — waarin de AOW-leeftijd al in 2018 op 66 jaar is gezet en in 2021 op 67 jaar — kwam pas in november 2014. Dit wetsvoorstel is inmiddels door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen.

Later AOW