07 december 2016

AOW-leeftijd verder omhoog

FiscAlert december 2016 | jrg 22 nr 10 | p.18-19

pensioen

AOW-leeftijd verder omhoog

We zullen er aan moeten wennen, die oplopende AOW-leeftijd. Per 2022 gaat ie naar 67 jaar en 3 maanden, maar daar zal het waarschijnlijk niet bij blijven. Wat kunnen we doen om de nadelen zo veel mogelijk te beperken?

Sinds 2013 schuift de AOW-leeftijd ieder jaar een stukje op. Tot en met 2021 was de AOW-leeftijd al vastgesteld. Voor de jaren daarna wordt de AOW-leeftijd op gezette tijden aangepast aan de levensverwachting. Die aanpassing moet vijf jaar van tevoren worden vastgesteld, en dus is de AOW-leeftijd van 2022 bekend: 67 jaar en drie maanden.
De aanpassing vindt telkens plaats volgens een wettelijke vastgelegde formule die is gebaseerd op de sterftecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eerlijk is eerlijk, om de AOW betaalbaar te houden hebben we geen keus. Gemiddeld leven mensen die nu de 65-jarige leeftijd bereiken nog 19,7 jaar — ongeveer vijf jaar langer dan in 1956, toen de AOW het licht zag. Dat wordt alleen maar meer, want de kans dat mensen die nu leven de honderd bereiken is al zes keer zo groot als in 1956. We gaan dus niet minder lang AOW krijgen dan onze (groot)ouders, maar wel later. En dat is goed nieuws voor de mensen die werken, want zij zijn het die de AOW betalen. Zou het systeem bij het oude blijven, dan zou dat ten koste gaan van de werkende generaties.

Inkomensgat
Tussen 2013 en 2016 schoof de AOW-leeftijd met een maand per jaar op. Sinds 2016 gaat dat met grotere stappen, met drie of soms zelfs vier maanden per kalenderjaar. De impact wordt daardoor steeds groter. De tabel ‘Wanneer AOW?’ laat zien wat de AOW-leeftijden per kalenderjaar zijn.
De belangrijkste vraag is natuurlijk hoe groot uw inkomensgat is. Wie getrouwd is of samenwoont, ontvangt op dit moment per persoon 840,58 euro bruto AOW per maand. Voor alleenstaanden is dat bedrag hoger, 1.217,20 euro bruto (alle bedragen zijn inclusief vakantiegeld). Wie geboren is na 30 september 1955 krijgt minimaal twee jaar en drie maanden na zijn 65ste voor het eerst AOW. Gerekend met de huidige AOW-uitkering loopt het AOW-gat dan minimaal op van zo’n 33.000 euro voor alleenstaanden tot zo’n 45.000 euro voor AOW’ers (partners) die beiden na 30 september 1955 geboren zijn.

Overbruggingsregeling