13 mei 2020

AOW onder de loep

FiscAlert mei 2020 | jrg 26 nr 5 | p.16-18


pensioen

AOW onder de loep

Bereikt u binnenkort de AOW-leeftijd? Dan is het handig om te weten wat u krijgt en hoe het fiscaal zit. We hebben alles even voor u op een rijtje gezet.


In 1957 zag de Algemene Ouderdoms Wet — de AOW — het levenslicht. De wet was gemaakt om elke Nederlands ingezetene te voorzien van een basispensioen. Het pensioen, dat in de volksmond al snel ‘AOW’ ging heten, wordt gefinancierd met de premies die deels door de actieve beroepsbevolking worden betaald (‘omslagstelsel’) en deels uit de algemene middelen, ons belastinggeld dus. Voor de duidelijkheid: u spaart niet voor uzelf, want uw AOW-premie wordt direct gebruikt voor de uitkeringen aan de huidige AOW-gerechtigden.

AOW-leeftijd
We worden met z’n allen steeds ouder. Dat is fijn voor ons, maar niet voor onze pensioenen die duurder worden naarmate we er langer gebruik van maken. Om het stelsel betaalbaar te houden, is daarom besloten om de AOW-leeftijd telkens een beetje op te schuiven. In 2020 krijg je AOW als je 66 jaar en 4 maanden oud bent, en dat stijgt de komende jaren verder naar minimaal 67 jaar. Vanaf 2025 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Door het pensioenakkoord is het de bedoeling dat de AOW-leeftijd voor elk jaar dat we langer leven niet met 12 maanden maar slechts met 8 maanden stijgt, maar dat moet nog in een wet worden gegoten (zie ook het kader ‘Wanneer krijgt u AOW?’).

Bedrag