01 oktober 2014

AOW update

FiscAlert oktober 2014 | jrg 20 nr 8 | p.26

pensioen

AOW update

De regels rond de AOW zijn aan het veranderen. Maar welke aangekondigde veranderingen gaan door en welke niet? De stand van zaken.

Ook de AOW, door velen gezien als een onvervreemdbaar recht, ontsnapt niet aan de bezuinigingsdrift van het kabinet. Maar niet alle voorstellen halen het. Omdat wij burgers door de bomen het bos vaak niet meer kunnen zien, een overzicht van de maatregelen die het haalden. Of sneuvelden in de politieke strijd.

- AOW-leeftijd

In 2015 wordt de AOW-leeftijd verhoogd naar 65 jaar en 3 maanden. Uitgaande van de huidige wetgeving zal de AOW-leeftijd geleidelijk oplopen tot 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2023. In het regeerakkoord is echter afgesproken dat die verhoging versneld zal plaatsvinden, namelijk naar 66 in 2018 en naar 67 in 2021, al moeten de Tweede en Eerste Kamer hier nog wel mee instemmen. Voor 2015 heeft dat overigens geen gevolgen.

Uw AOW-leeftijd volgens het regeerakkoord berekent u met de calculator op www.svb.nl

LET OP: In veel voorlichting over uw pensioenopbouw wordt nog uitgegaan van de AOW-leeftijd volgens de huidige wetgeving.


- AOW-partnertoeslag