11 mei 2019

Checklist Pensioen

FiscAlert mei 2019 | jrg 25 nr 5 | p.20-23

pensioen

Checklist Pensioen

Hoe staat uw pensioen ervoor? Ook als uw pensioendatum nog ver weg ligt, is het zinvol de zaken eens op een rijtje te zetten. Daarbij kan onze checklist u een stuk op weg helpen.


Weet u hoeveel pensioen u straks krijgt? Waarschijnlijk niet. De meeste Nederlanders weten erg weinig af van hun pensioen, zo blijkt in de praktijk. Wij zetten daarom in deze handige checklist alles op een rij, zodat u beter inzicht krijgt in wat u kunt verwachten en wat u eventueel nog moet doen om uw pensioen te optimaliseren.

Pijlers
Ons pensioen bouwen we op in drie lagen, de zogenaamde ‘pensioenpijlers’. De eerste pijler is de basis. Die wordt gevormd door een overheidstoelage in de vorm van AOW, WIA (arbeidsongeschiktheid) of ANW (nabestaandenuitkering, slechts voor een zeer beperkte groep) en wordt betaald uit de algemene middelen. De tweede pijler is wat bij de werkgever wordt opgebouwd. Dit is feitelijk uitgesteld loon, dat tot uitkering komt nadat de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt (soms ook bij arbeidsongeschiktheid of na overlijden, dan heet het arbeidsongeschiktheids- respectievelijk nabestaandenpensioen). De derde pijler bouwt u zelf op. Dat kan in de vorm van een (bancair) lijfrenteproduct of door te sparen, te beleggen of door geld te steken in uw huis. Of de drie pijlers voor u voldoende zijn, kunt u inventariseren met behulp van onze checklist.


AOW

Hoeveel AOW krijgt u? En wanneer? Heeft u een AOW-gat?