06 mei 2015

De vierde pijler onder uw pensioen

FiscAlert mei 2015 | jrg 21 nr 5 | p.20-24

pensioen

De vierde pijler onder uw pensioen

De drie rotsvaste pijlers onder het pensioengebouw — AOW, pensioen en lijfrentevoorzieningen — brokkelen langzaam af, verzwakt door een reeks niet onomstreden overheidsbeslissingen en een tegenvallende economie. Valt een en ander nog te stutten?

Tekst: Leon Batenburg

De afgelopen jaren is door de overheid fors gesleuteld aan onze oudedagsvoorziening. De maximale pensioenopbouw is verlaagd en de ingangsdatum verhoogd naar 67 jaar. De AOW-gerechtigde leeftijd, tot voor kort in steen gehouwen, schuift gefaseerd op, eveneens naar 67 jaar. Voorlopig. Bovendien zijn de mogelijkheden om de oudedagsvoorzieningen fiscaal gefacilieerd aan te vullen met (bancaire) lijfrentes aanzienlijk ingeperkt.
Weet u nog wat u straks krijgt? Vast niet. Nu het stof van de wetswijzigingen een beetje is neergedaald kunt u dat gaan inventariseren. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl staan uw AOW en het door u tot nu toe opgebouwde pensioen vermeld. Het geeft een indicatie van wat u kunt verwachten, maar meer ook niet. Zo gaat de site ervan uit dat uw pensioen vanaf uw 65ste uitkeert. Wij weten beter. Loop er dus eens rustig doorheen en controleer de gegevens. Mist u pensioenbedragen? Bent u gescheiden en zijn de afspraken niet goed verwerkt? Neem contact op met uw pensioenuitvoerder.
Bouwt u geen vaste pensioenuitkering op, maar een pensioenkapitaal waarmee u straks een pensioenuitkering moet aankopen? Dan wordt dit bedrag op de site omgerekend naar een verwacht levenslang pensioen. En zelfs dit is niet meer dan een indicatie. Zo werd tot 2013 pensioenkapitaal op basis van een vaste rente van 4 procent omgerekend naar een levenslang pensioen. In 2013 werd de rekenrente verlaagd naar 2,4 procent, in 2014 was de rekenrente 2,8 procent. De omrekening van pensioenkapitaal naar een pensioenuitkering is dus nauwelijks serieus te nemen. Wat u straks werkelijk aan pensioen krijgt, is afhankelijk van de marktrente op het moment dat het kapitaal wordt omgezet in een levenslang pensioen en van de pensioenaanbieder die u dan kiest om uw pensioen uit te voeren. Zaken waar op dit moment geen absolute zekerheid over bestaat.

TIP: Als vuistregel geldt dat de pensioenuitkeringen met 10% dalen als de rente met 1% zakt, en omgekeerd.


Derde pijler
Vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl een indicatie van de oudedagsvoorzieningen uit de eerste twee pijlers — AOW en pensioen —, (bancaire) lijfrentes — de derde pijler — staat er niet op. Om te weten te komen wat u maximaal aanvullend fiscaal vriendelijk voor uw pensioen opzij kunt zetten in de vorm van jaar- en reserveringsruimte (de jaarruimte van de afgelopen 7 belastingjaren), moet u naar www.belastingdienst.nl. In 2015 kunt u — afhankelijk van uw inkomen — maximaal tot 7.052 euro (of 13.927 euro als u op 1 januari 2015 ouder was dan 55 jaar en 3 maanden) bruto in een (bancair) lijfrenteproduct afstorten. Het precieze bedrag kunt u berekenen op de site van de Belastingdienst. Tot zover de derde pijler.

Vierde pijler


Om het hele artikel te kunnen lezen moet u inloggen.

Log hier in