07 december 2016

Exit pensioen in de BV

FiscAlert december 2016 | jrg 22 nr 10 | p.21

pensioen

Exit pensioen in de BV

De mogelijkheid om pensioen op te bouwen in de eigen (pensioen-)BV verdwijnt per 2017. Houd de regie in eigen hand en neem nu maatregelen.

Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen in eigen beheer op? Dan is dit artikel belangrijk voor u. Vanaf volgend jaar is dat namelijk niet meer mogelijk. En als u de opbouw niet tijdig stopzet, heeft dat vervelende fiscale gevolgen. U moet daarom nu in actie komen.

Pensioen premievrij
Het tot en met 2016 opgebouwde pensioen kan uiteraard blijven waar het is, maar vanaf 2017 moet de opbouw formeel stoppen. De algemene vergadering van aandeelhouders moet dus besluiten de opbouw te staken, en u als dga moet die beslissing in een schriftelijke overeenkomst met de BV vastleggen. U heeft nog tot en met maart 2017 de tijd om het proces helemaal af te ronden, maar we adviseren er nu al — dus nog vóór volgend jaar — mee te beginnen.

Keuze