09 januari 2018

Help, ik ga met pensioen!

FiscAlert januari 2018 | jrg 24 nr 1 | p.15-17

pensioen

Help, ik ga met pensioen!

Wat komt er allemaal bij kijken als u met pensioen gaat? En waar moet u op letten?


Als u met pensioen gaat, moet u ervoor zorgen dat u weet waar u recht op heeft. En het is ook wel handig om te weten hoeveel geld u nodig heeft om van te kunnen leven. Zo zijn er nog wel meer zaken waar u rekening mee moet houden op het moment dat u afscheid neemt van uw arbeidzame bestaan.

■ AOW
De AOW-leeftijd schuift telkens op. Dit jaar ligt de AOW-leeftijd op 66 jaar. De komende jaren stijgt de AOW-leeftijd verder naar minimaal 67 jaar en drie maanden. Zie ook het kader ‘Wanneer krijgt u AOW?’. De AOW-leeftijd valt niet automatisch samen met de pensioenleeftijd.


Wanneer krijgt u AOW?

Pas 5 jaar van tevoren weten we precies wanneer we recht hebben op AOW. Voor de volgende jaren is dat moment bekend:

u bent
geboren na

en
vóór

u krijgt AOW
in

bij het ingaan van de AOW bent u

31-03-1952

01-01-1953

2018

66

31-12-1952

01-09-1953

2019

66 + 4 mnd

31-08-1953

01-05-1954

2020

66 + 8 mnd

30-04-1954

01-01-1955

2021

67

31-12-1954

01-10-1955

2022

67 + 3 mnd

30-09-1955

01-10-1956

2023

67 + 3 mnd

Bent u geboren na 30 september 1956? Dan kunt u met de tool op www.svb.nl een schatting maken van uw AOW-leeftijd op basis van de toekomstige levensverwachting.


■ Pensioen