02 september 2020

Hoe ziet het nieuwe pensioenstelsel eruit?

FiscAlert september 2020 | jrg 26 nr 7 | p.21-23


pensioen

Hoe ziet het nieuwe pensioenstelsel eruit?

Kabinet, werkgevers en vakbonden zijn het eens over een nieuw te vormen pensioenstelsel. De belangrijkste punten zijn inmiddels bekend, dus die zetten we voor u alvast op een rijtje.
 

Na het principeakkoord van juni 2019, dat na bijna een decennium onderhandelen werd bereikt, is het eindelijk gelukt om de uitgangspunten uit te werken tot een definitief pensioenakkoord. Vanaf 2022 kunnen pensioenfondsen beginnen met de overstap en het is de bedoeling dat het nieuwe systeem in 2026 overal is ingevoerd. Wat gaat er zoal voor ons veranderen?

Persoonlijke pensioenpot
Op dit moment hebben de meeste pensioenfondsen en -verzekeraars één grote pensioenpot waaruit de uitkeringen van alle pensioengerechtigden worden voldaan. Straks heeft iedereen een ‘eigen’ potje, of, liever gezegd, een eigen recht op een gezamenlijk belegde pot. In het nieuwe stelsel heeft elke deelnemer dus een persoonlijk pensioenvermogen. Als extra buffer houden de pensioenfondsen een zogenaamde ‘collectieve solidariteitsreserve’ aan, die wordt gevuld vanuit de premies en de overreserves. Met het persoonlijke pensioenpotje mogen we overigens niet shoppen. Dit om te voorkomen dat de collectieve elementen van het nieuwe stelsel in gevaar komen. Niet alle solidariteit is dus uit het nieuwe pensioenstelsel wegonderhandeld, waardoor het ook nog mogelijk blijft heel oud te worden zonder dat het pensioen wegvalt (wie eerder dan het gemiddelde sterft heeft gewoon pech, de nabestaanden krijgen dus geen recht op het pensioenvermogen van een overleden pensioengerechtigde).

Geen garantie