01 december 2015

Krijgt u genoeg pensioen?

FiscAlert december 2015 | jrg 21 nr 10 | p.23

pensioen

Krijgt u genoeg pensioen?

Weet u wat u opbouwt voor uw oude dag? Zet het eens op een rij, ook als de pensioendatum nog ver weg ligt!

De Autoriteit Financiële Markten heeft berekend dat één derde van de Nederlanders straks te weinig pensioen krijgt. Veel mensen doen er echter (te) weinig aan. De vraag is dus: wat krijgt u straks echt? Inventariseer eens wat u aan oudedagsvoorziening opbouwt. Zo weet u of u er goed aan doet extra geld opzij te zetten.

AOW
Op www.svb.nl kunt u uw AOW-leeftijd berekenen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de snellere verhoging van de AOW-leeftijd die dit jaar is ingegaan (zie ons artikel ‘AOW-leeftijd sneller omhoog’, FiscAlert september 2015, jrg 21 nr 7, p.26-29, online op www.fiscalert.nl ➤ pensioen). De AOW bedraagt op dit moment zo’n 9.800 euro bruto per jaar per partner en zo’n 14.200 euro bruto per jaar voor alleenstaanden.

Pensioen
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Ook ziet u een schatting van het te bereiken ouderdomspensioen. Een mooi overzicht, maar houd rekening met het volgende: