13 juni 2017

Lijfrente? Doe uw huiswerk!

FiscAlert juni 2017 | jrg 23 nr 6 | p.27-29

pensioen

Lijfrente? Doe uw huiswerk!

Een lijfrente bij een verzekeraar of bank is op zich een prima plan voor de aanvulling van de oudedagsvoorziening. Maar houd de fiscale regels goed in de gaten, anders betaalt u misschien te veel belasting.

Tekst: Paul van der Kwast

De afgelopen decennia zijn de fiscale regels voor lijfrentes en koopsompolissen nogal eens gewijzigd. En door de wirwar aan oude en nieuwe regels is niet altijd duidelijk wat u nu precies met uw lijfrente kunt (en mag) doen. Met het risico dat u te veel belasting betaalt. Of een fiscale boete in de vorm van ‘revisierente’ aan uw broek krijgt.

Aftrek
Veel ‘ongelukken’ gebeuren al in de opbouwfase van een lijfrente. Dat zit zo. Een lijfrente (voor de definitie zie het kader ‘Verwarrend jargon’) is een voorziening voor de oude dag. U mag de inleg daarom alleen aftrekken als u een pensioentekort heeft. U mag maximaal de zogenaamde jaarruimte plus de eventuele reserveringsruimte aftrekken (zie het kader ‘Hoeveel ruimte heeft u?’). Legt u meer in dan de jaar- en/of reserveringsruimte, dan is het meerdere niet aftrekbaar. Maar de uitkeringen worden later altijd belast, zodat u over de niet-afgetrokken premies twee keer inkomstenbelasting betaalt. Dan levert een lijfrente u geen belastingvoordeel op, maar een belastingnadeel!
Het is dus zaak om elk jaar de jaarruimte te berekenen en, indien nodig, de premie of storting (bij bancaire lijfrenteproducten) aan te passen. Heeft u de premie niet kunnen aftrekken of nagelaten dat te doen, dan kunt u dit achteraf nog wel corrigeren (zie het kader ‘Tips uit de praktijk’).

Boete