04 september 2013

NIEUW: AOW-compensatie

FiscAlert september 2013 | jrg 19 nr 7 | p.16-17

pensioen

NIEUW: AOW-compensatie

Wordt u 65 vóór 2019? Dan heeft u mogelijk recht op compensatie in verband met de latere ingangsdatum van uw AOW-uitkering.

We moeten er allemaal aan geloven: we leven langer, dus we moeten later met pensioen. Zouden we dat niet doen, dan wordt ons pensioenstelsel volstrekt onbetaalbaar. Dus schuift de AOW met ingang van dit jaar steeds een stukje op. Tot en met 2015 met een maand per jaar en daarna nóg sneller. Als het kabinet zijn zin krijgt — want dat is niet honderd procent zeker — zal iedereen die na 30 april 1954 geboren is, op zijn vroegst pas op 67-jarige leeftijd AOW ontvangen.
Dat kan vervelende consequenties hebben. Wie gebruik heeft gemaakt van de VUT-, prepensioen of een andere ‘vergelijkbare’ regeling staat vanaf zijn 65ste met lege handen. Al die regelingen zijn immers gebaseerd op een pensioenleeftijd van 65. Wie geen andere inkomstenbronnen heeft, valt dan mogelijk tussen wal en schip: geen prepensioen, geen AOW. Daarom komt er — met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 en alleen voor mensen die te weinig inkomen en/of vermogen hebben — een compensatieregeling.

Voor wie?