01 januari 2015

Nieuw: nettopensioen en nettolijfrente

FiscAlert januari 2015 | jrg 21 nr 1 | p.15

pensioen

Nieuw: nettopensioen en nettolijfrente

Met ingang van dit jaar mag u pensioen opbouwen over maximaal een ton. Verdient u meer — en wilt u meer pensioen — dan kunt u uw toevlucht nemen tot nettopensioen en nettolijfrente. Maar hoe werkt dat?

Pensioen is uitgesteld salaris, dat pas belast wordt als het tot uitkering komt. Aangezien de overheid dringend geld nodig heeft, zoekt ze wegen om die enorme berg pensioengeld eerder te kunnen belasten en tegelijkertijd de opbouw van nieuw pensioen te beperken. Kon u tot en met 2013 nog pensioen opbouwen dat op uw 65ste ingaat, de maximale opbouwpercentages per 2014 zijn afgestemd op een pensioen dat pas op uw 67ste ingaat. Per 2015 gaat ook de maximale jaarlijkse opbouw omlaag. Uitgangspunt is dat werknemers in 40 jaar een ouderdomspensioen opbouwen van maximaal 75 procent van hun gemiddelde loon. Daarnaast wordt het pensioengevend loon begrensd op maximaal 100.000 euro. In het verlengde daarvan wordt ook de aftrek voor (bancaire) lijfrentes op basis van de zogenaamde jaar- en reserveringsruimte aangepast. Wie méér verdient, kan alleen nog pensioen opbouwen door middel van het ‘nettopensioen’ en de ‘nettolijfrente’. Over dat deel van het pensioen wordt de belasting dus ‘naar voren gehaald’.

LET OP: Is uw brutoloon minder dan € 100.000, dan kunt u géén gebruik maken van het nettopensioen en de nettolijfrente.


Pensioen tot een ton
De bestaande pensioenregelingen zijn in de meeste gevallen al aangepast aan de nieuwe regels. Pensioenuitvoerders die dit nog niet hebben gedaan, moeten dat alsnog doen, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015. Tot een ton (het bedrag wordt geïndexeerd) verandert er niet zoveel. Net als vroeger bouwt u pensioen op dat pas wordt belast als het tot uitkering komt. Wel is het opbouwpercentage verlaagd omdat u een paar jaar later met pensioen gaat (althans wordt geacht te gaan). Voor lijfrentes geldt een vergelijkbaar verhaal: als u pensioentekort heeft, kunt u de premies aftrekken in uw aangifte en u betaalt pas belasting op het moment dat het lijfrentekapitaal wordt uitgekeerd. De waarde van het pensioen is niet belast als vermogen en dat geldt óók voor het opgebouwde lijfrentekapitaal.

Pensioen boven een ton