09 november 2016

Onderzoek: de beste lijfrenteproducten

FiscAlert november 2016 | jrg 22 nr 9 | p.28-29

pensioen

Onderzoek: de beste lijfrenteproducten 2016

Heeft u te weinig pensioen en wilt u dat aanvullen met een lijfrenteproduct met een gegarandeerde uitkering? In samenwerking met MoneyView Research laten we u zien waar u de beste rendementen krijgt.

Het is anno 2016 niet eenvoudig om naast de hypotheekrente nog andere aftrekposten te vinden. Tenzij u pensioentekort heeft. Heeft u jaar- en/of reserveringsruimte, dan kunt u een aftrekpost creëren door geld bij een verzekeraar onder te brengen in de vorm van een lijfrentepolis, of geld voor een zogenaamde ‘bancaire lijfrente’ bij een bank in te leggen in de vorm van een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht. Maar u wilt natuurlijk wel het hoogste rendement. Zoals elk jaar vroegen we financieel onderzoeksbureau MoneyView Research om voor ons te onderzoeken wie het beste product heeft.

Sinds 2015 is er een bovengrens voor jaar- en reserveringsruimte. Wie te veel verdient moet een deel van het pensioen op een andere manier regelen (zie het artikel l ‘Nieuw: nettopensioen en nettolijfrente’ (FiscAlert januari 2015, jrg 21 nr 1, p.15, online op www.fiscalert.nl ➤ pensioen). Uw jaar- en/of reserveringsruimte berekent u op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/lijfrentepremie.


Wanneer (niet) doen?
Aftrek van de storting(en) is alléén mogelijk als uw pensioentekort fiscaal is erkend. Er moet dus sprake zijn van jaar- en/of reserveringsruimte. U kunt die ruimte zelf berekenen (zie de noot). Vul pensioentekort alléén aan met een lijfrente als er op één of andere manier belastingvoordeel te halen is. Over de (periodieke) uitkeringen zult u namelijk te zijner tijd belasting in box 1 en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (IAB ZVW) moeten betalen. Trekt u nu af tegen het hoogste tarief en valt u straks als AOW’er in de tweede schijf (ter indicatie: in 2017 is dat volgens de Prinsjesdagstukken 22,9 procent), dan is het aanvullen door middel van een lijfrentepolis of bancaire lijfrente fiscaal interessant. En er is nóg een fiscaal voordeel: het in (bancaire) lijfrenteproducten opgebouwde kapitaal valt niet in box 3 en wordt daar dus ook niet belast.

LET OP: IAB ZVW is alleen verschuldigd over uw inkomen (AOW, pensioen, lijfrente, etc) tot € 53.697 (bedrag 2017) Voor (bancaire) lijfrenten geldt in 2017 waarschijnlijk een vast IAB ZVW-tarief van 5,4%.


Vergelijken
Bijna alle verzekeraars zijn gestopt met het aanbieden van lijfrenteproducten, omdat ze veel minder opleveren dan bankspaarproducten. Daarom zijn in het onderzoek alleen bankspaarproducten opgenomen. Maar pas op, het is een momentopname. De beste aanbieder van vandaag is niet altijd die van morgen. Begin één maand van tevoren met oriënteren. Kijk op de sites van de banken en sla ook de vergelijkingssites  www.123lijfrente.nl en www.moneywise.nl niet over. Lees goed de voorwaarden door (ook die op de sites van de aanbieders). Maak het geld niet te laat over: het moet uiterlijk op 31 december a.s. op de rekening bij de aanbieder staan om fiscaal aftrekbaar te zijn over 2016. Houd rekening met vertraging door de feestdagen!

TIP: U kunt afsluitkosten besparen door te kiezen voor afsluiten zonder advies en/of door te storten op een bankspaarrekening die u al heeft. Als u de storting van 2014 en latere jaren gescheiden houdt van stortingen vóór 2014, dan mag u het vóór 2014 opgebouwde kapitaal inclusief rendement gebruiken voor een tijdelijke lijfrente die start op uw 65ste in plaats van uw AOW-gerechtigde leeftijd!

TIP: Sommige banken laten het tegoed van de bankspaarrekening standaard renderen tegen een variabele rente. Om de (meestal hogere) depositorente te krijgen, zult u het geld moeten overboeken naar een bankspaardeposito nadat het op de bankspaarrekening is gestort.


In dit onderzoek zijn alleen producten onderzocht die expireren op 65-jarige leeftijd. Bancaire lijfrentes die uitkeren tot minimaal 20 jaar na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, mogen al vóór de AOW-gerechtigde leeftijd voor het eerst tot uitkering komen. Een lijfrente met een kortere looptijd (minimaal vijf jaar) is voor nieuwe stortingen alleen mogelijk vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd en voor zover het verwachte gezamenlijke bedrag aan termijnen uit tijdelijke lijfrenten niet groter is dan 21.248 euro per jaar (bedrag van 2016).

Alternatief
Omdat banksparen momenteel bedroevend weinig oplevert, zou u ook kunnen overwegen om dat tekort op te vangen met een bancair ‘beleggingsrecht’. Op deze manier kapitaal opbouwen is vooral geschikt bij een voldoende lange horizon, zeg minimaal 15 jaar voordat de uitkeringen moeten ingaan. Het risico van beleggen neemt immers af naarmate de beleggingshorizon langer wordt. Net als bij ‘gewoon’ beleggen is spreiding daarbij van het allergrootste belang. Beleg bij voorkeur niet in individuele aandelen, maar kies bijvoorbeeld voor een wereldwijd beleggend aandelenindexproduct. U zou hiervoor terecht kunnen bij Brand New Day. Hun Pensioenrekening werd in onze rubriek Op de deurmat beoordeeld met 4 F’jes (april 2010) en won vervolgens de Gouden Deurmat. Bepaal wel eerst of beleggen past bij uw risicoprofiel: doe de risicoprofieltest (op www.fiscalert.nl ➤ calculatoren).


HET ONDERZOEK

De hoogste uitkeringen (peildatum 15 oktober 2016) worden weergegeven. Alleen die producten werden onderzocht waarbij de rendementen gegarandeerd zijn. In de noten zijn de kosten weergegeven. Deze kosten zijn niet aftrekbaar.


Om het hele artikel te kunnen lezen moet u inloggen.

Log hier in