04 november 2014

Onderzoek: de beste lijfrenteproducten 2014

FiscAlert november 2014 | jrg 20 nr 9 | p.28-29

pensioen

Onderzoek: de beste lijfrenteproducten 2014

Heeft u een pensioentekort en wilt u dat aanvullen met een lijfrenteproduct met een gegarandeerde uitkering? In samenwerking met MoneyView Research laten we u zien welke banken en verzekeraars de beste rendementen bieden.

Anno 2014 is het niet eenvoudig om naast de eigenwoningrente nog aftrekposten te vinden. Tenzij u pensioentekort heeft. Want met jaar- en/of reserveringsruimte kunt u bruto geld opzij zetten in de vorm van een lijfrentepolis (bij een verzekeraar) of van een zogenaamde ‘lijfrentespaarrekening’ of ‘lijfrentebeleggingsrecht’ (bij een bank, ook wel ‘bancaire lijfrente’ genoemd). De prangende vraag is natuurlijk: wie van de aanbieders geeft het hoogste rendement? Wij vroegen het financieel onderzoeksbureau MoneyView Research en zij zochten het voor u uit.

Wanneer doen?
U bent fiscaal in principe verplicht op einddatum het opgebouwde (bruto) lijfrentekapitaal om te zetten in een periodieke lijfrente . Omdat u de premie nu kunt aftrekken, zijn die uitkeringen straks belast. Het heeft dus alleen zin om uw pensioentekort op deze manier aan te vullen als er belastingvoordeel te halen is. Trekt u op dit moment af tegen het maximale tarief van 52 procent en valt u als AOW’er straks in de tweede schijf (ter indicatie: in 2014 is dat 24,1 procent), dan is het aanvullen door middel van een lijfrentepolis of bancaire lijfrente fiscaal interessant. En er is nóg een fiscaal voordeel: het in (bancaire) lijfrenteproducten opgebouwde kapitaal wordt niet belast in box 3, wat per jaar maximaal 1,2 procentpunt extra rendement oplevert (de daadwerkelijke besparing is uiteraard afhankelijk van uw box 3-vermogen).

LET OP: Over uw inkomen — inclusief uitkeringen uit een (bancaire) lijfrente — bent u inkomensafhankelijke bijdrage ZVW verschuldigd (over inkomen tot € 51.414, bedrag 2014). Ter indicatie: voor (bancaire) lijfrenten geldt in 2014 een tarief van 5,4%.


Zo berekent u uw tekort
Aftrek van de premie(s) is alleen mogelijk als uw pensioentekort fiscaal is erkend. Er moet dus daadwerkelijk sprake zijn van jaar- en/of reserveringsruimte. Of daar in uw geval sprake van is, kunt u berekenen met behulp van de calculator van de Belastingdienst (zie ook eindejaarstip 25 van dit nummer).

Offertes aanvragen
Het door MoneyView Research gehouden onderzoek laat zien dat er bijna geen verzekeringsproducten meer worden aangeboden. Dat is niet zo vreemd, want bankspaarproducten leveren méér op dan de lijfrenteproducten van verzekeraars. Het verschil in eindkapitaal bedraagt dit jaar — afhankelijk van de looptijd — € 1.000 tot € 6.000 (!). Reden genoeg om de verzekeraars niet meer specifiek te noemen, zoals we voorgaande jaren nog wel deden. Begin tijdig met het aanvragen van offertes. U hoeft daarvoor niet per se een tussenpersoon te raadplegen. U kunt dit namelijk ook zelf, wat bovendien weer advieskosten scheelt.
Op de sites van de banken vindt u de rentes van de bancaire lijfrentes bij de door u gewenste looptijd. Lees goed de voorwaarden door (ook die op de sites van de aanbieders). Maak het geld niet te laat over: het geld moet uiterlijk op 31 december a.s. op de bankspaarrekening van de aanbieder staan. En houd rekening met vertraging door de feestdagen!

TIP: Sommige banken laten het tegoed van de bankspaarrekening standaard renderen tegen een variabele rente. Om de (meestal hogere) depositorente te krijgen, zult u het geld moeten overboeken naar een bankspaardeposito nadat het op de bankspaarrekening is gestort.

LET OP: De peildatum van dit onderzoek is 15 oktober 2014, maar de beste aanbieder van vandaag is niet altijd de beste aanbieder van morgen. Vraag dus altijd offertes aan bij verschillende aanbieders!

LET OP: In dit onderzoek zijn alleen producten onderzocht die expireren op 65-jarige leeftijd. Bancaire lijfrentes die uitkeren tot minimaal 20 jaar na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, mogen al vóór de AOW-gerechtigde leeftijd voor het eerst tot uitkering komen. Een tijdelijke lijfrente met een kortere looptijd (minimaal vijf jaar) is voor nieuwe stortingen alleen mogelijk vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd.


HET ONDERZOEK


Om het hele artikel te kunnen lezen moet u inloggen.

Log hier in