04 november 2015

Onderzoek: de beste lijfrenteproducten 2015

FiscAlert november 2015 | jrg 21 nr 9 | p.25-27

pensioen

Onderzoek: de beste lijfrenteproducten 2015

Heeft u te weinig pensioen en wilt u dat aanvullen met een lijfrenteproduct met een gegarandeerde uitkering? In samenwerking met MoneyView Research laten we u zien welke banken en verzekeraars de beste rendementen bieden.

Het is anno 2015 niet eenvoudig om naast de hypotheekrente nog andere aftrekposten te vinden. Tenzij u pensioentekort heeft, natuurlijk, want met jaar- en/of reserveringsruimte kunt u een aftrekpost creëren door een storting te doen in een lijfrentepolis (bij een verzekeraar, voor een lijfrente) of op een zogenaamde ‘lijfrentespaarrekening’ of ‘lijfrentebeleggingsrecht’ (bij een bank, voor een ‘bancaire lijfrente’). De prangende vraag is natuurlijk: wie van de aanbieders geeft het hoogste rendement? Wij vroegen het financieel onderzoeksbureau MoneyView Research en zij zochten het voor u uit.*

* Sinds 2015 bedraagt het inkomen waarover pensioen of lijfrente opgebouwd mag worden maximaal € 100.000. Voor het meerdere is er een nieuwe regeling. Financiële producten die hierop inspelen behandelen we niet in dit verband, omdat ze niet leiden niet tot een aftrekpost in box 1. Meer informatie over deze regeling in het artikel ‘Nieuw: nettopensioen en nettolijfrente’ (FiscAlert januari 2015, jrg 21 nr 1, p.15, online op www.fiscalert.nl ➤ pensioen).


Wanneer (niet) doen?
Aftrek van de storting(en) is alléén mogelijk als uw pensioentekort fiscaal is erkend. Er moet dus sprake zijn van jaar- en/of reserveringsruimte. Of u die ruimte heeft berekent u zelf met de calculator van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/lijfrentepremie, zie ook eindejaarstip nummer 24).
Vul pensioentekort alléén aan met een lijfrente als er op één of andere manier belastingvoordeel te halen is. U bent namelijk in principe fiscaal verplicht op einddatum het opgebouwde (bruto) lijfrentekapitaal om te zetten in een periodieke uitkering. Daarover moet u in box 1 belasting betalen. Trekt u nu af tegen het hoogste tarief en valt u straks als AOW’er in de tweede schijf (ter indicatie: in 2016 is dat volgens de Prinsjesdagstukken 22,25 procent), dan is het aanvullen door middel van een lijfrentepolis of bancaire lijfrente fiscaal interessant. En er is nóg een fiscaal voordeel om van te profiteren: het in (bancaire) lijfrenteproducten opgebouwde kapitaal zit in box 1 en wordt dus niet belast in box 3.

LET OP: Over uw totale box 1-inkomen — dus inclusief uitkeringen uit een (bancaire) lijfrente — tot € 52.765 (bedrag 2016) is inkomensafhankelijke bijdrage ZVW verschuldigd. Ter indicatie: voor (bancaire) lijfrenten geldt in 2016 waarschijnlijk een vast IAB-ZVW-tarief van 5,5%.


Offertes aanvragen
Het door MoneyView Research gehouden onderzoek laat zien dat er bijna geen verzekeringsproducten meer worden aangeboden. Dat is niet zo vreemd, want bankspaarproducten leveren méér op dan de lijfrenteproducten van verzekeraars. Het verschil in eindkapitaal bedraagt dit jaar — afhankelijk van de looptijd — 629 tot 4.821 (!) euro. Reden genoeg om de verzekeraars niet meer specifiek te noemen. Begin één maand van tevoren met het aanvragen van offertes. U hoeft daarvoor niet per se een tussenpersoon te raadplegen. U kunt dit namelijk ook zelf, wat bovendien weer advieskosten scheelt.
Op de sites van de banken vindt u de rentes van de bancaire lijfrentes bij de door u gewenste looptijd en kijk ook op de vergelijkingswebsites www.123lijfrente.nl en www.moneywise.nl. Lees goed de voorwaarden door (ook die op de sites van de aanbieders). Maak het geld niet te laat over: het moet uiterlijk op 31 december a.s. op de rekening bij de aanbieder staan om fiscaal aftrekbaar te zijn over 2015. Houd rekening met vertraging door de feestdagen!

TIP: Sommige banken laten het tegoed van de bankspaarrekening standaard renderen tegen een variabele rente. Om de (meestal hogere) depositorente te krijgen, zult u het geld moeten overboeken naar een bankspaardeposito nadat het op de bankspaarrekening is gestort.

LET OP: De peildatum van dit onderzoek is 15 oktober 2015, maar de beste aanbieder van vandaag is niet altijd die van morgen. Vraag dus altijd offertes aan bij verschillende aanbieders!

LET OP: In dit onderzoek zijn alleen producten onderzocht die expireren op 65-jarige leeftijd. Bancaire lijfrentes die uitkeren tot minimaal 20 jaar na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, mogen al vóór de AOW-gerechtigde leeftijd voor het eerst tot uitkering komen. Een tijdelijke lijfrente met een kortere looptijd (minimaal vijf jaar) is voor nieuwe stortingen alleen mogelijk vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd en voor zover het verwachte gezamenlijke bedrag aan termijnen uit tijdelijke lijfrenten niet groter is dan € 21.142 (2015) per jaar.


Het onderzoek