01 september 2017

Pensioen in box 3? Het kan!

FiscAlert september 2017 | jrg 23 nr 7 | p.26-29

pensioen

Pensioen in box 3? Het kan!

De meeste Nederlanders bouwen extra pensioen op in box 1, vanwege het mogelijke belastingvoordeel. Maar heeft u wel eens nagedacht over het opbouwen van een oudedagsvoorziening in box 3?

Tekst: Paul van der Kwast

Wie aan pensioen denkt, denkt waarschijnlijk aan een oudedagsvoorziening met fiscale voordelen, zoals een werknemerspensioen of kapitaalsopbouw voor lijfrentes. De pensioen- en lijfrentepremies zijn — tot een maximum — aftrekbaar in box 1 en het opgebouwde tegoed wordt niet belast met vermogensrendementsheffing. Maar de laatste tijd groeit de belangstelling voor het opbouwen van pensioen in box 3. Dan heet het weliswaar niet zo, en u heeft ook niet de belastingvoordelen, maar er zijn andere voordelen die de traditionele pensioenopbouw in box 1 niet heeft.

LET OP: Het gaat hier dus niet over de zogenaamde ‘nettolijfrente’. Daarover leest u meer in ons artikel ‘Zo bouwt u extra pensioen op’ (FiscAlert januari 2016, jrg 22 nr 1, p.21-23, online op www.fiscalert.nl ➤ pensioen).


Bij een ‘pensioen’ in box 3 spaart of belegt u op zo’n manier dat u tegen de tijd dat u stopt met werken voldoende vermogen heeft opgebouwd om van te leven. Er is geen enkel fiscaal voordeel te behalen. Integendeel, in plaats van een aftrekpost is pensioenopbouw in box 3 een kostenpost, want u betaalt elk jaar belasting over uw pensioenvermogen in de vorm van vermogensrendementsheffing:

Tarieven box 3 (1)

vermogen boven de
vrijstelling van

forfaitair rendement

belasting als percentage van het vermogen

méér dan

maar niet
méér dan

0 75.000 2,87% 0,86%
75.000 975.000 4,6% 1,38%
975.000 - 5,39% 1,62%

(1) alle percentages en bedragen 2017; de vrijstelling bedraagt € 25.000
per persoon; de schijven zijn per persoon (ook bij fiscaal partnerschap)

 

Tegenover het fiscale nadeel staan ook voordelen.