05 november 2013

Plan uw lijfrente(s)!

FIscAlert november 2013 | jrg 19 nr 9 | p.20

pensioen

Plan uw lijfrente(s)!

Veel mensen hebben al dan niet bancaire lijfrenteproducten, voor later. U misschien ook. Maar wat kunt u er eigenlijk mee als het kapitaal eenmaal vrijvalt?

Vrijvallend lijfrentekapitaal is en blijft voor veel van onze lezers een moeilijke zaak, merken we aan de vele vragen die onze Adviesservice over dit onderwerp krijgt. Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden laten we zien hoe u zelf uw lijfrente fiscaal en financieel goed kunt plannen.

Voorbeeld 1
Jan Adriaanse is 60 jaar. Zijn lijfrentepolis expireert binnenkort en hij wil het vrijvallende kapitaal (€ 50.000), graag gebruiken voor aanvulling van zijn inkomen (FPU, een flexibel ambtenarenpensioen). Het belastbaar jaarinkomen na aftrekposten bedraagt ongeveer € 20.000. Jan heeft ook nog spaargeld dat hij eventueel kan gebruiken om zijn inkomen aan te vullen.