09 april 2014

Plan uw pensioen

FiscAlert april 2014 | jrg 20 nr 4 | p.20-23

pensioen

Plan uw pensioen

De spelregels voor het pensioen worden momenteel ingrijpend veranderd. Wat kunt u nog doen om aan het einde van het spel niet als verliezer uit de bus te komen?

Tekst: Herman Bouter

Het Nederlandse pensioenstelsel, ooit het beste ter wereld, kraakt in zijn voegen. De combinatie van een lang aanhoudende malaise op de beurzen, de extreem lage rentestanden en, niet te vergeten, de langere levensverwachting, maakte dat veel pensioenfondsen onvoldoende vermogen hadden om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen.
Vanwege de bijzondere situatie — een kredietcrisis kom je tenslotte niet elke dag tegen — kregen pensioenfondsen van de overheid vijf jaar de tijd om hun vermogen weer op peil te krijgen. Voor veel gepensioneerden was dat een bittere pil. Wat begon met het achterwege laten van indexatie van het pensioen eindigde bij de pensioenfondsen die in 2013 hun zaakjes nog niet op orde hadden daadwerkelijk in een korting op de lopende pensioenen.
Pensioenkorting is pijnlijk, maar wel een snelle èn effectieve manier om de scheefgetrokken verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen recht te trekken. Dit jaar moeten sommige pensioenfondsen opnieuw korten om aan hun toekomstige verplichtingen te blijven voldoen.
Het is niet de eerste keer dat er is ingegrepen in de pensioenen. Om de loonkosten niet de pan uit te laten rijzen zijn pensioenregelingen de afgelopen decennia van een — kostbare — eindloonregeling omgevormd naar een middelloonregeling of zelfs een beschikbare premieregeling. De eigen bijdrage van werknemers aan pensioenregelingen werd verhoogd. Ook de overheid, op zoek naar geld om de begroting sluitend te maken, heeft een duit in het zakje gedaan. De pensioenrichtleeftijd — de leeftijd waarop uw pensioen theoretisch in mag gaan — is sinds begin dit jaar naar 67 jaar verhoogd. Tegelijk is de maximaal fiscaal toegestane pensioenopbouw verlaagd. Die aanpassing wordt gepresenteerd als hervorming ‘om het pensioen betaalbaar te houden’ maar is een ordinaire en belangrijke bezuiniging van 3 miljard euro om aan de Brusselse begrotingseisen te voldoen.

Pensioen plannen