12 april 2016

Schenk uw lijfrentetermijnen

FiscAlert april 2016 | jrg 22 nr 4 | p.29

pensioen

Schenk uw lijfrentetermijnen

Sommige koopsom- en lijfrentepolissen zijn fiscaal interessant. U kunt er namelijk behoorlijk wat belasting mee besparen.

Koopsompolissen (éénmalige premie) die zijn afgesloten vóór 1 januari 1992 en lijfrentepolissen (meerdere premies) die zijn afgesloten vóór 16 oktober 1990 — de zogenaamde ‘oud-regimepolissen’ — zijn fiscaal interessant. Om te beginnen heeft u destijds de premie voor de koopsom- of lijfrentepolis van uw belastbaar inkomen afgetrokken. Zou u de vrijvallende lijfrentetermijnen op uw eigen rekening laten storten, dan verdient u in elk geval het verschil tussen het belastingtarief waartegen u toen de premie heeft afgetrokken en het belastingtarief waarin u nu zit. Tot zover niets bijzonders. Maar er valt mogelijk méér te verdienen door de uitkeringen uit deze polissen — de lijfrentetermijnen — aan uw meerderjarige (klein)kinderen, uw partner of uw ouders te schenken. Soms is het zelfs voordelig om de hele polis te schenken.

Lijfrentetermijnen schenken
Door de begunstiging tijdelijk te wijzigen kunt u de lijfrentetermijnen aan andere mensen schenken. Hierover hoeft geen schenkbelasting te worden afgedragen (belastingvoordeel 1). De lijfrentetermijnen zijn bruto, dus de ontvanger betaalt er zelf inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW over. Zolang die heffingen (rekening houdend met alle toepasselijke heffingskortingen) lager zijn dan bij u, is het opnieuw kassa (belastingvoordeel 2). En als u meer vermogen heeft dan de vrijstelling en de begunstigde in box 3 niets of zeer weinig heeft, kan dat ook nog eens vermogensrendementsheffing schelen (belastingvoordeel 3).
De mogelijkheden zijn legio, maar we laten u twee voorbeelden zien die in de praktijk nogal eens voorkomen.

Voorbeeld 1