01 december 2022

Slimme tips voor uw zzp-pensioen

FiscAlert december 2022 | jrg 28 nr 10 | p.20-23


pensioen

Slimme tips voor uw zzp-pensioen

Veel zelfstandigen zonder personeel willen hun geldzaken optimaal regelen. Financieel planner en Cijferfluisteraar Oskar Barendse geeft zijn beste tips.

Tekst: Oskar Barendse


Zoals ik in mijn vorige artikel ‘7 Slimme tips voor zzp’ers’ (FiscAlert oktober 2022, jrg 28 nr 8, p.20-23, online op www.fiscalert.nl ➤ fiscaal) schreef, ben ik een groot voorstander van het creëren van potjes: geld op verschillende (spaar)rekeningen zetten om altijd voldoende geld beschikbaar te hebben om bijvoorbeeld BTW en inkomstenbelasting te kunnen betalen. In dit artikel ga ik een stap verder. Het beschikbaar hebben van eigen geld hanteer ik namelijk als uitgangspunt bij al mijn adviezen aan klanten, dus ook bij pensioenadviezen. Ik hoor u denken: maar pensioen is toch juist voor later en daar kan ik dan toch niet bij? Terechte opmerking! In dit artikel zet ik mijn motto ‘het een doen en het andere niet laten’ uiteen en laat ik zien dat het opbouwen van ‘geld voor later’ ook voordelen kan hebben in het hier en nu.

1. ‘Gewoon’ sparen