02 oktober 2019

Variabel pensioen: goed idee!?

FiscAlert oktober 2019 | jrg 25 nr 8 | p.27-29


pensioen

Variabel pensioen: goed idee!?

Krijgt u straks pensioen op grond van een beschikbare-premieregeling? Lees dan verder!

Tekst: Jeroen Wolfsen

Vroeger, heel vroeger, werd ons pensioen gebaseerd op het ‘eindloon’. Dat bleek te duur en dus werd daarna gekeken naar het ‘middelloon’ voor de bepaling van de hoogte van het pensioen. Maar ook dat systeem is op termijn niet houdbaar gebleken. Nu krijgen steeds meer werknemers een pensioen op basis van de beschikbare premie. Zo’n pensioen levert op pensioendatum een eindkapitaal op waarvoor de deelnemer zelf een uitkering moet aankopen.
Heeft u ook zo’n beschikbare-premieregeling en bereikt u op korte termijn de pensioengerechtigde leeftijd? Dan heb ik goed en slecht nieuws voor u. Eerst maar even het slechte nieuws. De hoogte van uw pensioenuitkering is afhankelijk van de rentetstand. En die is — u zult het wel gemerkt hebben — dramatisch laag. Leuk voor mensen die een huis willen kopen, maar rampzalig voor de hoogte van uw maandelijkse pensioenuitkeringen. En nu het goede nieuws: er is een alternatief in de vorm van een zogenaamd ‘variabel pensioen’.

Aankopen pensioen
De Pensioenwet is duidelijk: als u een pensioen moet aankopen, moet het gaan om een levenslang pensioen en zoiets kan alleen een verzekeraar bieden. U kunt uw pensioen dus niet onderbrengen bij een bank. Maar u hoeft uw pensioen niet te laten uitkeren door de verzekeraar waar het is opgebouwd. Ga dus shoppen met uw pensioenkapitaal. De praktijk laat zien dat shoppen loont, in veel gevallen biedt een andere verzekeraar u een hogere pensioenuitkering aan.
De uitkeringen kunnen onderling behoorlijk verschillen, zoals de tabel ‘Uitkeringen vast pensioen’ laat zien (de bedragen zijn van begin september). In het verleden — toen de rente hoger stond — waren de verschillen veel groter en konden ze oplopen tot tienduizenden euro’s. Door de huidige lage rentestand liggen de uitkomsten tussen de ‘beste’ en ‘slechtste’ pensioenverzekeraar dicht bij elkaar. Bij een pensioenkapitaal van 100.000 euro is het verschil op maandbasis slechts 14,50 euro. Wellicht denkt u: ach, dat valt wel mee. Maar over een periode van 20 jaar gaat het toch om 3.770 euro, voor exact hetzelfde product!

Lage rentestand