13 juni 2023

Variabel pensioen nog aantrekkelijk?

FiscAlert juni 2023 | jrg 29 nr 6 | p.26-28


pensioen

Variabel pensioen nog aantrekkelijk?

Sinds een jaar of 5 kunnen werknemers met een beschikbare premieregeling op de pensioendatum kiezen voor een variabel pensioen. Bij een lage rentestand kan dat een prima alternatief zijn. Maar is dat bij een hogere rente nog steeds zo? 

Tekst: Jeroen Wolfsen

 

Heeft u via uw werkgever een pensioen opgebouwd op basis van een beschikbare premieregeling en komt uw pensioenkapitaal binnenkort vrij? Dan mag u shoppen en op zoek gaan naar de verzekeraar met de hoogste uitkering. Sinds 2017 kunt u ook kiezen voor een variabel pensioen. Dat is een heel andere pensioenuitkering dan een vaste pensioenuitkering. Bij die laatste vorm kijkt de verzekeraar op de pensioendatum naar de rekenrente om daarna de pensioenuitkering voor de rest van uw leven vast te stellen en nooit meer te veranderen. Bij een variabel pensioen staat alleen de eerste jaaruitkering vast. De rest van uw pensioenkapitaal blijft belegd. De verzekeraar kijkt jaarlijks voornamelijk naar het beleggingsrendement van het deel dat u door belegt, en bepaalt daarna de hoogte van uw pensioen voor het volgende jaar. Door de gestegen rekenrente zijn de uitkeringen voor een vast pensioen de laatste tijd flink gestegen. We krijgen dan ook vaker de vraag of een variabel pensioen nog wel interessant is. In dit artikel neem ik u mee in de verschillen tussen een vast en variabel pensioen en krijgt u antwoord op die vraag.

Hogere rekenrente