04 april 2012

Vrijvallende lijfrentepolis? Ga banksparen!

FiscAlert april 2012 | jrg 18 nr 4 | p.12-14

pensioen

Vrijvallende lijfrentepolis? Ga banksparen!

Tot 2008 was de lijfrentemarkt in handen van de verzekeraars. Inmiddels hebben de banken — mede dankzij de crisis — een aardig deel van die markt overgenomen. Alle reden om te overwegen uw lijfrentekapitaal bij een bank onder te brengen.

Tekst: Kapé Breukelaar

Fiscaal vriendelijk sparen voor het pensioen was tot een paar jaar geleden het exclusieve terrein van de verzekeraars. Wie geld opzij wilde zetten en dat wilde aftrekken van de inkomstenbelasting, was aangewezen op een koopsom- of lijfrentepolis (éénmalige storting respectievelijk periodieke premiebetaling). De bruto bedragen plus het rendement werden vervolgens, in lijn met de fiscale regelgeving, op een later tijdstip gebruikt voor het kopen van een lijfrente bij dezelfde (of een andere) verzekeraar.
Toen het fenomeen ‘banksparen’ in 2008 werd ingevoerd, was de achterliggende gedachte dat er op dit gebied concurrentie tussen banken en verzekeraars moest komen. Dit zou dan weer leiden tot betere condities voor de consument in de vorm van lagere kosten en hogere rendementen. De verzekeraars zagen deze concurrentie een paar jaar geleden nog met vertrouwen tegemoet, maar inmiddels moeten ze knarsetandend constateren dat lijfrentegelden steeds vaker naar de banken vloeien, zowel in de uitkeringsfase als in de opbouwfase. De weinig transparante kostenstructuur van de verzekeraars en de woekerpolisaffaire zullen daarbij zeker een rol spelen, maar de rol van de kredietcrisis en de daaruit voortgevloeide strengere regels voor banken moeten we niet onderschatten: banksparen biedt de consument momenteel simpelweg een relatief hoge rente bij relatief lage kosten (zie ook het kader ‘Basel III’).