14 juni 2016

Waar gaat het heen met ons pensioen? (1)

FiscAlert juni 2016 | jrg 22 nr 6 | p.20-23

pensioen

Waar gaat het heen met ons pensioen? - deel 1

Veel deskundigen hebben twijfels over de houdbaarheid van ons huidige pensioenstelsel en dringen aan op hervormingen. Wat is er aan de hand?

Tekst: Herman Bouter

Ons pensioen staat al reeds geruime tijd in de belangstelling. Eerst was de betaalbaarheid van de AOW een probleem en wordt de AOW-leeftijd in stapjes verhoogd. Daarna werd de pensioenrichtleeftijd verhoogd en werd de pensioenopbouw stevig ingeperkt, vooral voor werknemers met hoge inkomens. Op dit moment staat de betaalbaarheid van ons pensioenstelsel ter discussie. Veel pensioenfondsen hebben in verhouding tot hun verplichtingen onvoldoende vermogen tot hun beschikking en daardoor dreigen er opnieuw kortingen op de pensioenuitkeringen. Deze mogen weliswaar uitgesmeerd worden over een periode van tien jaar, maar desondanks geeft dit wederom veel onrust. Veel deskundigen hebben twijfels over de houdbaarheid van ons huidige pensioenstelsel en dringen aan op hervormingen.
Het is wel heel bijzonder dat een pensioenstelsel dat al jaren tot de besten van de wereld behoort op den duur niet meer betaalbaar zou zijn. Dat is namelijk de belangrijkste reden dat het pensioenstelsel niet langer houdbaar zou zijn. De betaalbaarheid zou toch moeten worden meegewogen worden in de beoordeling van een pensioenstelsel, want wat is anders de waarde van een dergelijk onderzoek? We kunnen wel een prachtig pensioenstelsel invoeren met nog mooiere toezeggingen, maar als dat allemaal op luchtkastelen is gebaseerd heeft u niet zoveel aan dat oordeel. Laten we eens nader bekijken wat er nu werkelijk aan de hand is. In Nederland kennen we twee pensioenstelsels die naast elkaar bestaan. Het omslagstelsel voor de AOW en het kapitaaldekkingsstelsel voor pensioen.

Omslagstelsel