03 september 2019

Wat betekent het pensioenakkoord voor u?

FiscAlert september 2019 | jrg 25 nr 7 | p.16-17

pensioen

Wat betekent het pensioenakkoord voor u?

Na bijna een decennium onderhandelen hebben overheid en werkgevers een principeakkoord bereikt over de pensioenen. Maar de afspraken gaan verder dan alleen het pensioen.


Minder snelle stijging AOW-leeftijd
Om te voorkomen dat de jongste generaties tot na hun 70ste moeten doorwerken is de stijging van de AOW-leeftijd vertraagd. De wet voorzag in een AOW-leeftijd die in 2021 op 67 jaar moest liggen, maar door het pensioenakkoord is dat gewijzigd:

■ In 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd net als nu 66 jaar en 4 maanden (in plaats van 66 jaar en 8 maanden in 2020 en 67 jaar in 2021).

■ Na 2021 stijgt de AOW-leeftijd in stappen naar 67 jaar in 2024 (in plaats van 67 jaar en 3 maanden, zie ook de tabel op p.8 van dit nummer).

■ Voor elk jaar dat we langer leven, stijgt de AOW-leeftijd met 8 in plaats van 12 maanden.

De afspraken over minder snelle stijging van de AOW-leeftijd zijn inmiddels omgezet in wetgeving. Voor de andere afspraken geldt dat dat nog moet gebeuren. Sommige zaken zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd.


Eerder stoppen met werken
Er is voorzien in een regeling voor mensen met zware beroepen. Zij kunnen drie jaar eerder stoppen met werken. Werkgevers en werknemers krijgen de komende vijf jaar de gelegenheid om afspraken te maken over vervroegd pensioen en samen te bepalen welke beroepen hiervoor in aanmerking komen. Werkgevers mogen bij vervroegd pensioen maximaal drie jaar voor AOW-leeftijd een uitkering aanbieden tot ongeveer € 19.000 per jaar zonder een boete te krijgen.

In 2005/2006 verdween de fiscale facilitering van VUT- en prepensioenregelingen. Door deze regeling voor zware beroepen komt de VUT-mogelijkheid dus deels terug.


Voor zzp’ers