12 mei 2021

Wist u dat…? (Speciaal voor - bijna - AOW’ers)

FiscAlert mei 2021 | jrg 27 nr 5 | p.18-19


pensioen

Wist u dat…?

SPECIAAL VOOR (BIJNA) AOW’ERS


Handige weetjes en tips die u niet overal leest en waar dus ook niet iedereen van op de hoogte is.


Op initiatief van de sociaal-democratische premier Willem Drees zag de Algemene Ouderdoms Wetde AOW — in 1957 het levenslicht. De wet was bedoeld om iedereen te voorzien van een basispensioen. Dit pensioen, in de volksmond al snel ‘AOW’ genoemd, wordt deels gefinancierd met de premies die door de actieve beroepsbevolking worden betaald (we noemen dat ‘omslagstelsel’) en deels uit de algemene middelen, ons belastinggeld dus. Niemand spaart voor zichzelf, want de AOW-premies gaan direct naar de huidige AOW’ers.


De hoogte van de AOW-uitkering hangt af van uw woonsituatie en het aantal jaren dat u in Nederland heeft gewoond. U bouwt een volledige AOW-uitkering op als u in de 50 jaar vóór het ingaan van uw AOW-uitkering in Nederland woonde. Voor ieder jaar dat u mist, wordt de AOW met 2% gekort.


De afgelopen jaren is er flink gesleuteld aan de AOW. Niet alleen verdween de partnertoeslag voor nieuwe AOW’ers met een jongere partner, ook stijgt de AOW-leeftijd naar 67 jaar in 2024 en, afhankelijk van de levensverwachting, vanaf 2027 misschien nog verder. Het verschil ten opzichte van ‘vroeger’ noemen we het AOW-gat. Het gat is niet voor iedereen even groot, maar het gesleutel aan de AOW kan behoorlijk wat geld kosten. Hoeveel precies, hangt af van uw leeftijd, hoe lang u in Nederland woonde en van de vraag of u alleenstaand bent of een (huwelijks)partner heeft met wie u samenwoont.


Wilt u weten wanneer u (vermoedelijk) voor het eerst AOW krijgt? Ga dan naar