01 december 2020

Zo bouwt u extra pensioen op

FiscAlert december 2020 | jrg 26 nr 10 | p.27-29


pensioen

Zo bouwt u extra pensioen op

Meer dan ooit lijkt het reserveren van geld voor de oude dag bittere noodzaak. Maar hoe doet u dat het slimst?
 

Het Nederlandse pensioenstelsel is opnieuw het beste ter wereld, zo blijkt uit de Global Pension Index van Mercer, de wereldranglijst van beste pensioenstelsels. Toch waarschuwde eind september De Nederlandsche Bank nog dat de pensioenen in 2022 met 10,5 procent moeten worden gekort, als het pensioenstelsel niet wordt aangepast. En al gaat door de overstap naar een ander pensioenstelsel de korting misschien niet door, er komt niet ineens méér geld in de pensioenpot. We moeten nog steeds rekening houden met een tekort, waardoor er te weinig geld is om onze pensioenen volledig van te kunnen betalen èn waardevast te houden. En dat is een gat dat we zelf zullen moeten dichten.

Inventarisatie
Wat u na uw pensionering nodig heeft, hangt niet alleen af van uw inkomsten, maar ook van uw uitgaven. Het is dus belangrijk om te weten wat u straks nodig zult hebben. Zet daarom eens op papier