13 oktober 2022

Zo krijgt u een hoger pensioen

FiscAlert oktober 2022 | jrg 28 nr 8 | p.26-29


pensioen

Zo krijgt u een hoger pensioen

Mensen die nu met pensioen gaan, kunnen een veel hogere pensioenuitkering krijgen dan mensen die begin dit jaar stopten met werken. Dat komt door de sterk gestegen rente. Jeroen Wolfsen legt uit hoe dat zit. En hij geeft tips voor wie binnenkort met pensioen gaat.

Tekst: Jeroen Wolfsen


Steeds meer werknemers hebben een premiepensioenregeling. Hierbij moeten ze op de pensioendatum zelf het vrijkomende pensioenkapitaal omzetten in een levenslange pensioenuitkering. Door de lage rentestand van de afgelopen jaren moesten pensioengerechtigden helaas genoegen nemen met een zeer lage uitkering. Maar omdat de rente sinds begin 2022 flink gestegen is, kan iemand die nu met pensioen gaat met het zelfde pensioenkapitaal een veel hogere pensioenuitkering krijgen. Inmiddels ligt de gemiddelde pensioenuitkering zo’n 25% hoger dan in januari 2021. En dat maakt dat mensen die nu met pensioen gaan, honderden euro’s per maand meer aan pensioen krijgen.

Hogere rekenrente