Vraag & Antwoord

Afkoop koopsompolis na 70ste?

Mijn echtgenoot wordt dit jaar 70. Op 1 september a.s. valt een op 1 mei 2000 afgesloten beleggingskoopsompolis vrij waarvan de uitkering circa € 3.000 zal bedragen. Kan de uitkering worden afgekocht zonder dat ik aan de Belastingdienst revisierente (een boete van 20% van de waarde van de polis) moet betalen? En zo ja, kan de uitkering dan worden verschoven naar volgend jaar omdat het inkomen van mijn echtgenoot in dat jaar lager zal worden en de uitkering dus tegen een lager belastingtarief kan worden ontvangen?