Vraag & Antwoord

Aftrek doorbetaalde pensioenpremie?

Tot en met oktober van dit jaar was ik in loondienst werkzaam. Nu werk ik niet meer. Ik overweeg echter mijn pensioenopbouw bij het ABP vrijwillig voort te zetten. Mijn inkomen bestaat dit jaar nog uit salaris en de komende jaren uit lijfrente-uitkeringen. Mag ik de premie die ik voor de vrijwillige voortzetting van het pensioen moet betalen van mijn inkomen aftrekken?