Vraag & Antwoord

Banksparen en AOW-leeftijd

Is het mogelijk het bedrag dat je stort voor banksparen volledig op het belastbare inkomen in mindering te brengen in het jaar dat je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt?