Vraag & Antwoord

Garantie bij pensioenproducten

Mijn partner heeft bij Nationale-Nederlanden verschillende producten: een bancaire lijfrente, een lijfrenteverzekering en pensioen. Bij elkaar overschrijden deze drie producten de grens van € 100.000 (depositogarantiestelsel). Wat voor risico’s lopen wij en wat kunnen we daartegen doen?