Vraag & Antwoord

Garantiestelsel en banksparen

Ik heb onlangs de bank gevraagd om van de bankspaarrekening een en/of-rekening te maken op naam van mij en mijn echtgenote, zodat ik op basis van het depositogarantiestelsel recht heb op tweemaal € 100.000 als de bank in de problemen raakt. Volgens de bank kan een bankspaarrekening geen en/of-rekening zijn. Heeft de bank gelijk?