Vraag & Antwoord

Geen pensioenregeling

Mijn werkgever bouwt voor mij geen pensioen op. In plaats daarvan keert hij bovenop mijn salaris een ‘aanvulling pensioenpremie’ uit, maar daar gaan wel direct loonbelasting, sociale premies e.d. vanaf. Kan ik deze aanvulling ook bruto door mijn werkgever op de bankspaarrekening laten storten die ik voor mijn pensioen heb geopend?