Vraag & Antwoord

Lijfrente en AOW

In 2014 is mijn man 65 jaar geworden, dus hij heeft — als een van de laatsten — nog recht op partnertoeslag tot ik ook de AOW-gerechtigde leeftijd bereik. Tot 2022 ontvang ik een jaarlijkse lijfrenteuitkering van € 11.500 in verband met de verkoop van mijn onderneming. Wordt deze uitkering in mindering gebracht op de AOW of de AOW-toeslag?