Vraag & Antwoord

Maximum voor lijfrente?

Ik heb in de loop der jaren € 280.000 gespaard op een geblokkeerde bankspaarrekening. Mede gelet op onze gezondheid willen we vooral de eerste jaren na mijn pensioen extra dingen kunnen doen. Daarom wilde ik het bedrag in 8 jaarlijkse termijnen van € 35.000 tot uitkering laten komen als aanvulling op mijn pensioen. De Belastingdienst hanteert echter een maximum van € 22.735 per jaar. Waarom is dit? Het is toch ons eigen geld en bovendien stimuleren we op die manier de economie. Wat zijn de fiscale gevolgen als we toch meer dan het maximum laten uitkeren?