Vraag & Antwoord

Niet-afgetrokken lijfrentepremie

In 1998 heb ik ƒ 16.000 gestort bij een verzekeringsmaatschappij. De premie heb ik destijds niet afgetrokken. Binnenkort moet de polis (met een waarde van inmiddels rond de € 16.000) omgezet worden in een direct ingaande levenslange lijfrente. Moet ik nu belasting gaan betalen over de uitkeringen? Dan betaal ik feitelijk dubbel belasting!