Vraag & Antwoord

Niet-afgetrokken lijfrentepremie

In 1998 heb ik circa ƒ 16.000 gestort bij een verzekeringsmaatschappij. In juni moet de polis (waarde € 16.000) omgezet worden in een direct ingaande levenslange lijfrente. Ik heb dat bedrag destijds niet afgetrokken, maar als ik belasting moet betalen over de uitkeringen terwijl ik de premie nooit heb afgetrokken, betaal ik feitelijk dubbel belasting. Valt hier nog wat aan te doen?