Vraag & Antwoord

Overbruggingslijfrente?

Ik heb meerdere koopsombeleggingspolissen gesloten (om precies te zijn een in 2003, een in 2004 en een in 2006). Ze dateren dus allemaal van na 1 januari 1992. In de polisvoorwaarden wordt als bestemming genoemd ‘een oudedagslijfrente zoals bedoeld in art 45 lid 1 onder g ten eerste van de wet IB 1964’. Mijn vraag: mag ik deze koopsompolissen gebruiken voor de aankoop van een overbruggingslijfrente vóórdat mijn pensioen op mijn 62ste ingaat (of in ieder geval vóórdat ik de AOW-gerechtigde leeftijd bereik)? Of moet ik wachten tot na mijn 65ste?