Vraag & Antwoord

Overdracht pensioen geweigerd

Ik heb verschillende pensioenpolissen (beschikbare premie) die ik aan het ABP wil overdragen (pensioen met een eindloonregeling). Omdat ik dat niet binnen 6 maanden na beëindiging van de oude pensioenregeling heb aangevraagd, wordt dat geweigerd. Zijn er manieren om de pensioenverzekeraars te dwingen aan de overdracht mee te werken?