Vraag & Antwoord

Tijdstip vrijval oud-regimepolis(1)

Ik heb een oud-regime koopsompolis die vrijvalt als ik 60 wordt. Nu hoorde ik van een collega dat koopsompolissen niet meer mogen vrijvallen voor de werkelijke pensioendatum, en in ieder geval niet voor mijn 65ste. Klopt dat?