Vraag & Antwoord

Tijdstip vrijval oud-regimepolis(2)

Mijn oud-regime koopsompolis eindigt op 31 december 2021. Ik wil de polis niet omzetten in een lijfrente maar volledig tot uitkering laten komen en het uitkeringsbedrag, dat bovenop mijn normale inkomen komt, compenseren met forse fiscale aftrekposten die ik in 2021 verwacht. Maar omdat de polis eindigt op 31 december 2021, verwacht ik dat het uitkeringsbedrag pas in het jaar 2022 zal worden uitgekeerd. Kan ik nu toch het uitkeringsbedrag in 2021 compenseren met aftrekposten, of moet ik het compenseren met aftrekposten in het jaar 2022? Kan ik de verzekeraar verzoeken het bedrag reeds in 2021 (vervroegd) uit te keren of kan of mag dit niet om fiscale redenen?