Vraag & Antwoord

Uitstellen lijfrente-uitkering

Voor mijn echtgenoot komt binnenkort (bij zijn 70ste) een oud-regime lijfrentekapitaal tot uitkering. Kunnen wij de lijfrente-uitkering nog langer uitstellen? Ik vraag dit vanwege de huidige en voor lijfrentes ongunstige lage rente.