Vraag & Antwoord

Van lijfrente naar banksparen

Volgende maand zullen twee oud-regimelijfrentepolissen vrijvallen. Ik ben van plan om de vrijgekomen bedragen te laten uitkeren in de vorm van jaarlijks uitkerende bancaire lijfrentes. Ik heb dan geen contraverzekering nodig en er zijn sowieso minder kosten. Maar kan ik het vrijgevallen bedrag verdelen over meerdere banken (maximaal € 100.000 per bank)? Ik wil namelijk niet het risico lopen dat de bank failliet gaat.