Vraag & Antwoord

Vrijvallende lijfrente - advies aftrekbaar?

Ik heb een expirerende lijfrenteverzekering (nieuw regime). Ik heb nog geen behoefte aan lijfrenteuitkeringen, dus ik wil het vrijkomende bedrag voorlopig in een bancair lijfrenteproduct parkeren. Volgens mijn adviseur zijn de kosten die hij voor het advies rekent (€ 195) aftrekbaar. Klopt dat?